PIANI GEOMETRICI
MISURAZIONE GEODETICA
RILEVAMENTO GPS
ALTRI SERVIZI
 
  home   servizi   prezzi   referenza   contatto      
 


MĚŘENÍ GPS


GEODETICKÉ MĚŘENÍ GPS S PŘESNOSTÍ +-2cm

při tvorbě PBPP
při určování polohy pomocné měřické sítě
určování v systému JTSK a BPV, ETRFNAVIGACE POMOCÍ GPS +-5m

orientační vyhledání zájmové lokality pomocí GPS . Možnost jakýkoliv podkladů– kat. mapa, účelová mapa a jakýkoliv souřadnicových systémů. Výsledek přímo zřetelný na počítačově zpracovaném podklad.PODKLADY PRO INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

určení zeměpisných souřadnic WGS-84 středu provozovny
vyhotovení protokolu pro integrovaný evropský registr znečištění spravovaném Ministerstvem životního prostředí
zobrazení provozovny v topografické mapě

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz