GEOMETRICKÉ PLÁNY
GEODETICKÉ MĚŘENÍ
MĚŘENÍ GPS
OSTATNÍ SLUŽBY
 
  home   služby   ceny   reference   kontakty      
 


ORIENTAČNÉ CENOVÉ RELACE


Geometrické plány
ceny stanoveny dohodou

Vytyčení vlastnických hranic (MJ=100m)
ceny stanoveny dohodou

Budování bodových polí metodou GPS
bod řady 4000
(do 2 bodů)..................................................................................1.800 Kč/bod
(3 - 5 bodů).................................................................................1.400 Kč/bod
(6 a více bodů)...............................................................................dle domluvy
PBPP kompletní s vkladem na katastr.pracoviště......................3.500-4.500 Kč/bod

Stabilizace, signalizace
plastový znak........................................................................................250 Kč
geodetický hřeb.......................................................................................60 Kč
dřevěný kolík..........................................................................................20 Kč
ocelová trubka........................................................................................80 Kč
hraniční kameny M2 ..............................................................................850 Kč
ochranné znaky (bet.patka, ocel.tyč, tabulka).....................................400-500 Kč

Hodinové sazby (hodina čistého pracovního výkonu)
zeměměřič – autorizovaný inženýr..........................................................400 Kč
zeměměřič- VŠ zeměměř. směru............................................................300 Kč
měřický pomocník ...............................................................................200 Kč

Geodetické práce většího rozsahu se řeší smluvně.

Pro stále zákazníky se cenové relace snižují dle domluvy. Ceny byly stanoveny v roce 2006. Ceny jsou bez DPH.

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz