GEOMETRICKÉ PLÁNY
GEODETICKÉ MĚŘENÍ
MĚŘENÍ GPS
OSTATNÍ SLUŽBY
 
  home   služby   ceny   reference   kontakty      
 

Naši klienti:

       
       

Komplexní geodetická činnost v oblasti geodetických příprav při komplexních pozemkových úpravách.
Pro Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad Vyškov- v okresech Vyškov. - vybudování bodového pole metodou GPS, měřické a vytyčovací práce v katastrech Šardičky, Kojátky, Moravské Prusy, Vyškov, Topolany, Mořice a dalších. Budování bodových polí pro komplexní úpravy adekvátní metodou v okresech Brno-venkov, Olomouc, Bruntál, Havlíčkův Brod, Třebíč a dalších.

Komplexní geodetická činnost při vytyčovaní lesních pozemků
Pro Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad Blansko – vytyčovací práce a geometrické plány pro rozdělení a vytyčení lesních pozemků v katastrech Bedřichov, Blansko, Horní a Dolní Lhota a dalších.

Komplexní geodetická činnost v oblasti stavebnictví:
Stavba vrátnice fa Zetor a.s. - veškeré geodetické práce
Stavba obchodního domu Makro - vytyčovací síť, vytyčení stavby
Stavba privátní kliniky Aki s.r.o.- veškeré geodetické práce, 3D model terénu
Stavba strojírenské výrobní haly Horák s.r.o - veškeré geodetické práce, zaměření inženýrských sítí.
Stavba integrovaných dopravních systémů v katastrech Sokolnice-Telnice, Brno-Modřice –ŽS, Modřice- konečná,smyčka tramvaje, Ořechov, Střelice, Čebín, Křtiny-Bukovina-Březina.

Geodetické práce pro Magistráty:
Magistrát města Brna - geometrické plány, identifikace parcel
Magistrát města Prahy, zaměření skutečného stavu skládky, 3D model terénu, příčné a podélné řezy terén3D model terénu.

Geodetické práce pro soukromný sektor:
Vytyčovací práce, geometrické plány, inženýrské sítě, poradenská činnost a pod. v rozsahu několika stovek kompletně zpracovaných zakázek.

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz