GEOMETRICKÉ PLÁNY
GEODETICKÉ MĚŘENÍ
MĚŘENÍ GPS
OSTATNÍ SLUŽBY
 
  home   služby   ceny   reference   kontakty      
 

GEOMETRICKÉ PLÁNY

VYZNAČENÍ (VČ.ZAMĚŘENÍ) BUDOVY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ROZDĚLENÍ POZEMKU
ZMĚNU HRANICE POZEMKU
DOPLNĚNÍ KATASTRU O POZEMEK VEDENÝ DOSUD VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI
VYZNAČENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
více

GEODETICKÉ MĚŘENÍ

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ
MAPOVÁNÍ
GEODETICKÁ ČINNOST PŘI KPÚ , JPÚ
více

MĚŘENÍ GPS

GEODETICKÉ MĚŘENÍ GPS S PŘESNOSTÍ +-2cm
NAVIGACE POMOCÍ GPS +-5m
PODKLADY PRO INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
více

OSTATNÍ SLUŽBY

PRÁVNÍ SERVIS A PORADENSTVÍ
PODKLADY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ BILLBOARDŮ
PODKLADY PRO PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ PRO ZÁPIS BYTOVÝCH JEDNOTEK
PODKLADY PRO HYDROLOGII
PROJEKČNÍ PRÁCE
GEODETICKÁ ČINNOST PŘI KPÚ , JPÚ
KARTOGRAFICKÁ TVORBA
TISK NA VELKOFORMÁTOVÉ TISKÁRNĚ
více
 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz