GEOMETRICKÉ PLÁNY
GEODETICKÉ MĚŘENÍ
MĚŘENÍ GPS
OSTATNÍ SLUŽBY
 
  home   služby   ceny   reference   kontakty      
 


OSTATNÍ SLUŽBY


PRÁVNÍ SERVIS A PORADENSTVÍ
poradíme jak jednat na katastrálním úřadě – vyhotovíme, nebo zajistíme vyhotovení

Majetkoprávní vypořádání geometrických plánů - zajištění vypracování smluv,
úředních odhadů a vkladů do katastru nemovitostí

Žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů)

Návrh na zápis vlastnického nebo jiného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí

Pořízení snímků map , výpisů listů vlastnictví a dalších oficielních výstupů
z katastru nemovitostí

Vyhotovení ověřených kopií prvopisu plánů

Podrobný výklad o náležitostech návrhu vkladu do KN najdete zde

Majetkoprávní vypořádání geometrických plánů - zajištění vypracování smluv,
úředních odhadů a vkladů do katastru nemovitostíPODKLADY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ BILLBOARDŮ

identifikace lokality s katastrální mapou a s vlastnictvím

zaměření lokality, výkresová a foto dokumentace jako příloha k žádosti o stavební povolení

věcné břemeno na části pozemku v místě výstavby BillboarduPODKLADY PRO PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ PRO ZÁPIS BYTOVÝCH JEDNOTEK

zaměření vnitřních objektů a vypracování grafické části v CAD systému

určení ploch pro zápis bytových jednotek do KN.PODKLADY PRO HYDROLOGII

zaměření a vyhotovení 3D modelu terénu požadované lokality

identifikaci s katastrální či geologickou mapou

přesné zaměření poloh vrtů v sytému JTSK, BPv. či geocetrickýchPROJEKČNÍ PRÁCE

digitalizace projektů do CAD systémů.

zaměření a vyhotovení technické dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhotovení výkresů- půdorysu podlaží, řezy stavbou atd.
Vhodné jako podklad pro projekt rekonstrukce budov. U většiny budov neexistuje digitální podoba výkresů skutečného provedení stavby. Je nutná vypracovat s kombinací původních podkladů s nově provedeným zaměřením digitální výkresy pater či 3D model stavby pro další projekční práce projektantů či architektů pozemních staveb.GEODETICKÁ ČINNOST PŘI KPÚ, JPÚ

tvorba PBPP s kombinací GPS a terestrického měření

zaměření skutečného stavu

určování obvodu upravovaného území

vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků apod.

vytyčení hranic – katastrálních, obvodů upravovaného území, parcel

stabilizace hranic – hraniční a katastrální kámen, plast. znaky atd.

tvorba DKM, tvorba výměnného formátu NVF, databázových vazen DBF

velkoformátový tisk katastrálních map

vyhotovení kompletního elaborátu pro zápis KPÚ na katastrálním úřadě.KARTOGRAFICKÁ TVORBA

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz